loading
projekty

W związku z pandemią koronawirusa, laboratorium zawiesza realizację pozostałych badań (pod kątem predyspozycji, nietolerancji oraz ryzyka chorób) - do odwołania.

projekty

The project ‘An Innovative PCR Test to Rapid Detection of 15 High-Risk HPV Strains’ is implemented by the United Nations Development Programme (UNDP) through the Polish Challenge Fund, with the financial support of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland. The Polish Challenge Fund is a component of the "Polish-UNDP Partnership: Innovative Solutions for the SDGs", a Project financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland and implemented by the UNDP Istanbul Regional Hub.
Opracowanie systemu szybkiego genotypowania próbek biologicznych dla celów kryminalistycznych - ForenSNP w ramach działania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Priorytet I:Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego; Działanie: 4.1.4 Projekty Aplikacyjne Celem projektu jest stworzenie testu genetycznego umożliwiającego szybkie i tanie uzyskanie profilu genetycznego użytecznego dla potrzeb kryminalistyki.
Promocja na rokujących, perspektywicznych rynkach zagranicznych jako element marketingu eksportowego badań genetycznych marki GENEME w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Celem projektu jest promocja pakietów badań predyspozycji genetycznych marki GeneMe, poprzez udział w międzynarodowych targach na wybranych rynkach perspektywicznych oraz promowanie marki produktowej za pomocą Marki Polskiej Gospodarki.
Materiał informacyjno-promocyjny