loading
projekty

W związku z pandemią koronawirusa, laboratorium zawiesza realizację pozostałych badań (pod kątem predyspozycji, nietolerancji oraz ryzyka chorób) - do odwołania.

projekty

Opracowanie systemu szybkiego genotypowania próbek biologicznych dla celów kryminalistycznych - ForenSNP w ramach działania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Priorytet I:Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego; Działanie: 4.1.4 Projekty Aplikacyjne Celem projektu jest stworzenie testu genetycznego umożliwiającego szybkie i tanie uzyskanie profilu genetycznego użytecznego dla potrzeb kryminalistyki.
Promocja na rokujących, perspektywicznych rynkach zagranicznych jako element marketingu eksportowego badań genetycznych marki GENEME w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Celem projektu jest promocja pakietów badań predyspozycji genetycznych marki GeneMe, poprzez udział w międzynarodowych targach na wybranych rynkach perspektywicznych oraz promowanie marki produktowej za pomocą Marki Polskiej Gospodarki.
Materiał informacyjno-promocyjny